Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, za pomocą e-mail.

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.71pops.com w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie lub za pomocą e-mail w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu firmie 71 Prints produktu w stanie niezmienionym.

5. Koszt opakowania i przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient

4. Firma 71 Prints nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

5. Firma 71 Prints dokona zwrotu należności (w kwocie: cena towaru + koszt najniższej oferowanej w sklepie opcji przesyłki) na rachunek podany przez Klienta, w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zwracanego towaru.